Avtalsvillkor porträttfotografering (bröllop, dop med mera)

  • Med reservation för eventuella prisförändringar.
  • Vid bokning betalas 20% av slutsumman.
  • Reseersättning tillkommer med 40 kr/mil.
  • Jag använder bilder från mina fotograferingar på hemsidan och bloggen. Vill ni absolut inte det, meddela mig.
  • Alla priser är inklusive moms. Har F-skattesedel.
  • Digitala bilder får inte ändras eller redigeras efter leverans. Digitala bilder får användas för privat bruk, vid publicering (web, tidning mm) ska ALLTID  Fotograf Magnus Stedt anges.

Genom att boka mig godkänner ni villkoren.